Page 4 - ZUIDWEST logistiek
P. 4

INVENTIEF EN


      OPTIMAAL TRANSPORT

      Komt mijn transport op de afgesproken tijd      ZUIDWEST logistiek levert duurzame, optimale en
      aan? Worden de pallets wel netjes uitgeladen?     inventieve logistieke diensten.
      En is die route eigenlijk wel efficiënt? Het zijn   Iedere dag werken we hard om onze ambitie waar te
      vragen die u bij ZUIDWEST logistiek naast u      maken: uitgroeien tot de meest toonaangevende en
      neer kunt leggen. We weten wat we doen. Met      inspirerende full-service logistieke dienstverlener van
      onze hoogwaardige logistieke kwaliteit en       Zuidwest Nederland. Om dat te bereiken werken we
      jarenlange ervaring kunnen we u ontzorgen.      voortdurend aan procesverbeteringen, zoeken we
                                 naar inventieve oplossingen en werken we samen met
                                 andere experts.                                 WEA Zuid-West
        WEA uw route...                  Samen met WEA accountants en adviseurs stippelen
                                 we onze financiële route uit. Zo zorgt WEA Zuid-
        in het financiële landschap            West er voor dat onze mensen op tijd en correct

                                 hun salaris uitbetaald krijgen. Ook helpt WEA Zuid-
        Zierikzee (0111) 45 37 00             West ons met HRM en de juridische organisatie
        Goes (0113) 25 63 00               van personeelszaken. Als specialist geven zij ons
        info@weazuidwest.nl                bijvoorbeeld advies over het opstellen van een
        weazuidwest.nl
                                 arboplan of arbeidsovereenkomst en uitvoering van
                                 de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).
              4 | OPSLAG | TRANSPORT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9